Utmaningen

Sveriges fjärrvärmebolag står inför en tuff utmaning. De spelregler som gällt under nästan 60 år kommer inom snar framtid att förändra marknaden och dess villkor. Det krävs ett rejält arbete för att möta utmaningarna. Det krävs noggranna förberedelser!

Inom ramen för branschens forsknings- och utvecklingsprogram “Fjärrsyn” genomfördes projektet ”Fjärrvärmens affärsmodeller” 2013 med ett stort antal intervjuer och workshops om fjärrvärmeföretagens utveckling. I arbetet deltog företrädare från både små och stora bolag spridda över landet.

Diskussionerna och analyserna om nuläge och framtid mynnade ut i en samsyn om att det krävs ett rejält arbete för att möta alla de utmaningar som branschen står inför. Utmaningar som måste hanteras på ett samlat och strukturerat sätt. Programmet Fjärrvärmeframtid hjälper dig och ditt företag att hantera framtiden på ett bra sätt.

Nöjda deltagare
”Snart har ett Ã¥r gÃ¥tt i programmet Fjärrvärmeframtid. Det har varit mycket givande och intressant att kunna stretcha tankarna i nya riktningar och fÃ¥ diskutera det med branschfolk. Vi har inom gruppen kunnat utbyta erfarenheter som hjälpt oss alla att bli lite bättre och lite vassare. Genom att parallellt med programmet testa alla nya modeller och idéer pÃ¥ verksamheten pÃ¥ hemmaplan har det varit möjligt att göra värdefulla förflyttningar. Vi är som en bonus ett bra fjärrvärmegäng som kommer att fortsätta hÃ¥lla kontakten även efter att vi är klara med programmet. Kan varmt rekommenderas!”
Maria Carvinge, ansvarig för marknadsutveckling, Fortum

”Energibranschen står inför stora utmaningar, kanske fjärrvärmebranschen i synnerhet. För att möta framtiden framgångsrikt, hur skall det framtida fjärrvärmeföretaget se ut? 
En stor fråga, som hemma på kammaren inte är helt lätt att ta sig ann. Vi som fjärrvärmeföretag har en unik möjlighet till aktiv samverkan, själv är inte bäste dräng! 
Med utvecklingsprogrammet Fjärrvärmeframtid har ett nätverket skapats. Som genom benchmark, föreläsningar med många och långa diskussioner som slutligen har trattats ner till hur vi skapar framtidens fjärrvärmeföretag.
 För mig var det ett startskott att gå från tanke till handling. Det är ingen lätt resa att ändra ett fjärrvärmeföretag, med ett professionellt stöd längs vägen blir resan enklare. 
Fjärrvärmeframtid är en investering för framtiden, både för min personliga utveckling men framförallt för Falu Energi & Vattens framtid.”
Bengt Östling
, VD Dalakraft

”Jag är övertygad om att fjärrvärmebranschen ser annorlunda ut än vad den gör idag. Vi måste tänka i nya banor och att få våra medarbetare att agera i en ny och annorlunda riktning. Vi behöver agera kraftfullt för att möta konkurrenter och omvärld. Utbildningsprogrammet ger mig som chef i ett mindre företag en unik kunskap, ett brett och starkt nätverk samt många impulser för att bli en vinnare i framtiden.”
Mikael Strandberg, VD Bollnäs Energi

”Jag är övertygad om att fjärrvärmebranschen måste vända fokus från produktion till kund perspektiv. Som Jan Carlsson tidigare VD på SAS 1981-1993 sa, ”sluta flyga flygplan och började flyga människor”, att tänka i nya banor och att få medarbetare att agera i en ny och ovan riktning. Vi behöver utveckla våra affärsmodeller nu för att kraftfullt möta konkurrenter och omvärld. Utbildningsprogrammet är en unik branschgemensam kraftsamling som gör att vår bransch fortsätter att vara en vinnare i framtiden.”
Ulf Björklund, Energichef Eskilstuna-Strängnäs Energi och Miljö