Om oss

Handledare
thore sahlin handledare för fjärrvärmeprogram
Thore Sahlin
, tidigare ordförande i Svensk Fjärrvärme och med nästan 40 års erfarenhet från energibranschen i olika ledningsroller. Thore har varit VD, vice VD, marknadsdirektör, kundchef, inköpschef, redovisningschef m m. Han är också ordförande eller ledamot i ett antal styrelser inom energibranschen.

David Loid handledare i Fjärrvärmeprogrammet
David Loid
, civilingenjör från Chalmers, forskare, utbildare och entreprenör. David är en mycket uppskattad föreläsare och konsult inom organisationsutveckling, strategiprocesser och varumärkestänkande. Han är aktiv styrelseordförande i ett par mindre företag inom verkstadsindustri och utbildning. David forskar också på Chalmers om hur man driver verksamhetsutveckling och strategiutveckling.

I övrigt deltar
ledande experter och forskare inom ämnesområdet.

Under utbildningen 2016 deltog:
Ola Alterå, tidigare statssekreterare på näringsdepartementet nu VD för Sust
Johan Tjernström, energiansvarig Akademiska Hus
Helen Biström, ordförande Sveaskog
Reinhold Lennbo, VD Fastighetsägarna
Elsa Widing, konsult
Niclas Sigholm, konsult samt expert på Lean