Pris och anmälan

Pris
Hela programmet på 10 månader inkl individuellt coachning mellan kurstillfällena: 49.000 kr exkl moms, att betalas  i samband med kursstart.

Är ni fler än 1 person från samma företag, får ni 10% rabatt på deltagaravgiften för samtliga deltagare.

Kostnad för resor, kost och logi betalas av deltagarna själva vid varje kurstillfälle.

Här kan du ladda ned en folder om programmet.

Anmälan

[onecomcontactform]