Program

Individuell intervju före start för att identifiera deltagarnas ambitioner och för att hitta de frågeställningar som är viktiga för att få belysta i programmet.

• Sex tvådagarsträffar under 2017.
• Träffarna läggs så att resandet underlättas för deltagarna. Vid tidigare program har några företag varit värdar så att deltagarna på ort och ställe kunnat göra studiebesök och möta representanter. Information om var 2017 års träffar sker kommer när vi fastställt exakta datum.
• Personlig coachning mellan utbildningsdagarna via mail, telefon och annan media.

Ett strategiskt perspektiv på fjärrvärmebranschen
• Gru
ndläggande strategiska val och möjligheter
• Arbeta fram konkreta konkurrensstrategier
• Scenariobeskrivning och framtidsorientering


Fjärrvärmens övergripande kommunikativa utmaningar

• Hur segmenterar fjärrvärmebranschen sina kunder?
• Genom vilka kanaler syns och agerar fjärrvärmeföretag?
• Varumärkesbyggande i teorin
• Intressentmodellen

Fjärrvärmespecifik kunskap
• Fjärrvärmens konkurrenssituation
• Vad påverkar fjärrvärmens leveransutveckling?
• Systemtänkande kontra ursprungsmärkning
• Fjärrvärmens marknadsbudskap
• Hur man nationellt ser på fjärrvärmen och dess konkurrenssituation
• Kommunernas nybyggnadskrav

Ledarskap och personlig kommunikation
• Olika ledartyper och hur man hanterar dessa
• Olika ledarperspektiv på verksamheten
• Retoriska budskap internt och externt
• Förändringsteknik och förändringsledarskap
• Effektivitetsarbete

Relationen till kunderna
• Fjärrvärmens prismodeller
• Fjärrvärmens affärsmodeller
• Prisdialogen i verkligheten
• Förtroendebyggande & kundens förståelse för produkten/tjänsten/affären

Lönsamhet, uppföljning och nyckeltal
• Vilka nyckeltal är bra att arbeta med i branschen?
• Nyckeltalens betydelse för lönsamhet
• Hur synliggör du ekonomiska fakta inom företaget och mot styrelsen?

Här kan du ladda ned en folder om programmet.